Mēneša arhīvs: septembris 2015

Sapņu Spēka labirints

Sapņu Spēka labirints

 

Vienas dienas seminārs brīvā dabā tiem, kas vēlas atjaunot saikni ar sevi un savu iekšējo spēku visos līmeņos.

2015.gada 20.septembris, pl.12:00
Piņķi, Sēbruciema “Jumīši”

Visums. Tā ir telpa un laiks mūsu sapņu realizēšanai un spēka izpaušanai. Dzīvošanai un ziedēšanai. Gadās, ka kaut kādu iemeslu dēļ mēs nododam sevi, savus sapņus un spēku, gaidīdami piemērotāku brīdi, vietu un kompāniju…

Tev tiek dota  īpaša iespēja :

Apzināties. Būt. DARĪT un RADĪT. Iedēstīt savu Sapņu un Spēka sēklu paša sagatavotā augsnē, lai pēc laika piedzīvotu augšanas un ziedēšanas mistēriju.

Neatkarīgi no dzīves un laika apstākļiem mēs Radīsim un Darīsim.

Īpaši sagatavotā vietā – latvju zīmju labirintā, raksim zemi, sajutīsim sevi un citus, apzināsim vēlmes un sapņus, transformēsim traucējošo derīgajā, stādīsim , degsim dzīvu uguni un vārīsim burvju zupu, dziedāsim, klusēsim un kopā būsim.

Ja vēlies piedalīties šajā mistērijā, ņem līdzi lāpstu vai dakšu zemes (pļavas) rakšanai, sīpolpuķu sīpolus vai ziemciešu stādus stādīšanai, vienu (!) sastāvdaļu veģetārajai burvju zupai, bļodu un karoti, mitrumizturīgus apavus un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, skanošas lietas – bungas, grabuļus, zvaniņus, kokles u.c., draugus un domubiedrus.

Visuma paredzētais Sapņu Spēka labirinta radīšanas laiks – š.g. 20.septembrī, Sēbruciema „Jumīšos” (precīza adrese e-pastā), Pulcējamies no 11:45, sākam pl. 12:00 un turpinām, līdz process beidzies vai saule norietējusi.

Dalības maksa 20,-eiro
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruņiem 29996711; 26466983 vai rakstot – esme7@inbox.lv

Baltu vienības dienas ugunskurs

 

22. septembris ir Baltu vienības diena. Aicinām baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no 20.00 līdz 21.00 iedegt uguni kalnos, pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās.

Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, dzīvību un kultūru. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi.

2015. gada 22. septembBaltu Vienibas Diena Jumisi- Laba Doma degsim uguni arī Sēbruciema “Jumīšos”, atcerēsimies mūsu tautu vēsturi un stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā pasaulē. Lai Uguns simbols vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz kalna ir zīme: mēs esam, vienlaikus iedegšana- vienotība.

Sasauksmes būtība ir apmeklēt baltiem nozīmīgas vietas un iedegt tajās ugunis, tādējādi vienojot baltu pēctečus un baltu zemes.

Aicinām kopienas, organizācijas un atsevišķus cilvēkus šai laikā piedalīsies Baltu Vienības uguņu sasauksmē.

Aiciniet draugus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs redzētu cits citu!

Ja atrodaties ārzemēs un nav iespējas aizbraukt uz baltu vēsturiskajām vietām, iededziet uguni tajā vietā- lai Baltu Vienības uguns zīme ceļo pa visu pasauli!

IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau ierīkota ugunskura vieta, nededziniet uguni tieši uz zemes, jo tā jūs varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā!

Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, paceliet uguni uz kārts, varat palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību un tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.

Ieteikumi svētku svinēšanai:

* Izvēlieties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, senkapus, mitoloģisku vai citu piemiņas vietu.

* Sazinieties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, kuru kontaktus atradīsiet Baltu Vienības uguņu sasauksmes kartē ( https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zUN89PXza4iA.knQpg5FGxdgw

* Pirms uguns iedegšanas iesakām sarīkot talku un sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem: izveidot ugunskura vietu, sagatavot malku, savākt atkritumus un sakopt apkārtni.

* Sapulcējieties un iepazīstieties: sūtiet kausu (krūzi vai citu trauku) ar dzērienu un/vai maizes klaipu pa apli, katrs pa malkam nobaudot un vēlot cits citam un visiem kopā vienotību. Dziediet kopīgas dziesmas, sarīkojot kopīgu cienastu no dalībnieku atnestajiem “groziņiem”.

Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu par baltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību!

Iededziet uguni!

* Vērojiet debesis un apvārsni, saskaitiet, cik Baltu Vienības uguņu varat redzēt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās… Sūtiet ziņas draugiem un paziņām!

Ieteikumi:

* ja miglas, lietus vai citu iemeslu dēļ ir slikta redzamība, iesakām sasauksmei izmantot lāzera gaismas: lāzeru lukturu starus vēršot augšup un kustinot, ir iespējams izveidot daudzu kilometru attālumā redzamu gaismas stabu.

Baltu Vienības dienas kūrētāji

Latvijā: lietuviešu/latviešu saziņas jautājumus risinās un Baltu vienības uguņu vietas Latvijā kartē atzīmēs Linda Lemhena, e-pasts: linda.lindale@gmail.com, tālr. +37129430689.

Lietuvā: Šauļu dabas un kultūras aizsardzības klubs “Aukuras” Darius Ramančionis, tālr.. +37060091403, e- pasts: baltai@aukuras.lt; plašāk: www.aukuras.lt