Monthly Archives: maijs 2023

Pāreja uz transpersonālo identitāti.

Pēc Dr. Marka Mincollas aprakstītās un savas profesionālās darba pieredzes darbā gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem.

Vārds “Transpersonāls” tiek lietots dažādās filozofiskās un psiholoģiskās skolās, lai definētu apziņas sfēras ārpus personīgās identitātes un Ego robežām. Tas apzīmē apziņas stāvokli, kas tik tālu pārsniedz materiālo plānu, ka saplūst ar Visuma apziņu.

Piekļuve virsapziņas spēkam ir tieši proporcionāla frekvencei, kādā mēs vibrējam. Ja mēs patstāvīgi tajā atrodamies, iespējama pāreja uz paralēlo identitāti, kas ļauj plašāk izprast mūsu personības būtību.

Kad esam transpersonālā stāvoklī , vibrācijas sasniedz visaugstāko frekvenci. Meditācija, lūgšana, dziedāšana, dejošana un pilnīga iegrimšana dabā, ( pēc savas profesionālās pieredzes  psihoterapijas darbā – arī zīmēšana , dzejoļu rakstīšana , mūzikas instrumentu spēlēšana, kopdziedāšana) , tie  visi ir veidi, kā patstāvīgi paaugstināt mūsu frekvenci. Jo augstāka ir mūsu vibrācija, jo labāka ir mūsu piekļuve neierobežotajam potenciālam. Kad mēs identificējamies visaptverošā, vienotā veidā, mēs kļūstam viens ar bezgalīgo un tādējādi iegūstam piekļuvi tā spēkam.

Var būt grūti atkāpties no materiālās pasaules un apzināties, ka esam bezgalīgi spēcīgi. Mēs esam iemācījušies pieņemt, ka esam šauri definētas, izolētas un bezspēcīgas būtnes. Mums ir teikts, ka mēs neko nevaram darīt, un mēs to nekritiski pieņemam un ticam. Rezultātā mēs nespējam pilnībā aptvert un novērtēt savu spēku, un mūsu potenciāls, radīt kaut ko jaunu,   paliek neizmantots.

Ir pienācis laiks paplašināt savu izpratni ārpus savas ierobežotās materiālās realitātes uztveres būtības. To var panākt pārejot uz transpersonālo identitāti. Lai to izdarītu , mums ir jāatzīst realitāte ārpus materiālās pasaules.

Realitāte ir daudz lielāka par to, ko mēs redzam sev priekšā. Transpersonālās virsapziņas teorija ir vērsta uz reālismu, kas sniedzas daudz tālāk par trīs dimensiju maņām. Tajā ir apgalvots, ka dzīve ir daudz vairāk, nekā mūsu fiziskās sajūtas spēj uztvert. Ja mēs nevaram kaut ko uztvert, tas nenozīmē , ka tas neeksistē. Ir tik daudz realitātes dimensiju, cik ir apziņas stāvokļu, lai tiem piekļūtu.

Apzinoties Transpersonālo virsapziņu, viss mainās. Realitāte iegūst kvantu perspektīvu, jaunu paradigmu, kurā katram prātam ir brīva ir brīva pieeja bezgalīgām iespējām, bezgalīgos plānos. Izmantojot šo aspektu psiholoģiskajā konsultēšanā, ir iespēja piekļūt un stiprināt klienta personiskos resursus dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tas ir psihes korekcijas virziens ar lielu potenciālu, jo klients ir tas, kas pārņem vadību, ļaujoties iekšējiem procesiem, kas attīstās konsultāciju laikā. Konsultāciju laikā klients apgūst paļaušanos uz sevi, sāk sev uzticēties, kā rezultātā rodas varianti jauniem uzvedības modeļiem. Psihologs ir kā palīgs un konsultants jaunajā pašvadītas dzīves pieredzē. Viņa galvenais uzdevums ir rosināt, aktivizēt klientu šiem procesiem un veidot drošu terapeitisko vidi.

Psihologa atbalsts bērnu disciplinēšanā

Aktuālās tēmas psihologa konsultācijām:

 • Pildi solīto. Pienākumi.
 • Ko darīt, nevis ko nedarīt.
 • Emociju pieņemšana.
 • Iedrošinājums un pozitīvs pastiprinājums.
 • Iedrošinājums nevis uzslava.
 • Kā dot iespējas, nevis komandēt?
 • Kā izvairīties darīt bērna vietā?
 • Kļūdīšanās ir iespēja mācīties.
 • Kā radīt emocionālu saikni, pirms koriģēt uzvedību?
 • Kā kontrolēt savu uzvedību ?
 • Mazie solīši.
 • Pozitīvs pārtraukums/starpbrīdis jeb mirkļa miera osta.
 • Kā būt vienlaikus laipnam un stingram?
 • Pamani un uzteic labo.
 • Uzmanības pārslēgšana.
 • Mācīšanās prasa laiku.
 • Kā sagatavot bērnu pārmaiņām un stresa situācijām?
 • Kā atrisināt situāciju ar joku?
 • Kā skaidrot bērnam rīcības sekas?

Ineta Kona – uz ātru rezultātu fokusēts darbs, Veselības un klīniskais, Izglītības un skolas psihologs, kas konsultācijās ar bērniem un vecākiem izmanto radošas un interesantas metodes. t.29996711