Author Archives: Ineta Kona

Personības pašizziņa ekspresīvās mākslas nodarbībās

Aicinu uz dabisku un aizraujošu sevis iepazīšanas nodarbību, izmantojot ekspresīvo mākslas terapiju. Mēs ļoti koncentrējamies, ja vēlamies pirkt jaunu automašīnu, mums ir svarīgi dažādi aspekti un dati. Bet arī cilvēkam taču katram ir savas iezīmes un raksturs, ko nereti ne tikai neņemam vērā, bet gan nodzīvojam savu dzīvi, pat par tiem tā arī neuzzinot. Jautājums kāpēc gan mēs dzīvojam savu dzīvi neapzinoties savas patiesās vajadzības un vēlmes. Tāpat kā pie stūres sēžot mēs nekur tālu netiktu, ja mēs vadītu mašīnu ar aizvērtām acīm. Tāpat ir ar mūsu dzīvi. Ir svarīgi nenodot savu patieso būtību, jo tad izniekojam savu dzīvi, gaidot, ka citi jau visu atrisinās. Bet citi atrisina tā kā viņiem ir izdevīgi, nevis tā kā mēs patiesi vēlētos. Ekspresīvās mākslas terapijas metode palīdz cilvēkiem atvērt savas dzīves programmu, kur cilvēks mācās ļauties savai intuīcijai, nodarbību laikā nemitīgi pieņemot lēmumus, un tas notiek dabiski un viegli, jo pats izziņas process ir dabisks un viegls.

Viens no nodarbību mērķiem ir atklāt savu neapzināto potenciālu, lai apzinātu iespējas kā savādāk dzīvot, veidot attiecības, strādāt to darbu, kas ir patīkams.

Bet , secinot pēc pieredzes savā darbā, svarīgākā un aktuālākā tēma šobrīd ir veselības saglabāšana un preventīvais darbs , lai slimība nemaz “nenotiktu”. Un ticiet man , tas tiešām ir iespējams. Tāpat lieliskāki procesi, manuprāt, notiek darbā ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, un ģimenēm kopā risinot jautājumus, kas ilgāku laiku ir sagādājuši ciešanas un radījuši bezcerības sajūtu attiecībā pret notikumiem gan skolā, gan ģimenē. Atkal atsaucoties uz pieredzi, jaunieši ir gatavi pat 2 stundas gaidīt nodarbību, kas skolas ietvarā ir atcelta neatliekamas sapulces dēļ, jo tās viņiem šķiet ļoti svarīgas.

Lūk atsauksme no kādas meitenes mammas, kas uzskatīja, ka situācija ar meitas emocionālo diskomfortu un samilzušajām problēmām skolā šķita neatrisināma.

“Silti iesaku psiholoģi Inetu Konu…viņa palīdzēja manam bērnam tikti pāri grūtākajiem brīžiem..iemācīja izteikt savas domas, izrādīt jūtas un nebaidīties no cilvēkiem. Piedevām, pats konsultāciju process ir ļoti interesants un pamācošs, ne tikai bērnam, bet gan arī vecākiem un visai ģimenei kopumā”.

Veselība, tā nav brīvība no slimības, bet gan spējas tikt ar to galā (F. Nīče).Tieši uz šī aspekta arī balstās mākslas terapija. Sadarbība ar citiem cilvēkiem un psiholoģiskas palīdzības sniegšana viņiem, prasa no speciālista labu sevis – savas iekšējās pasaules, savas motivācijas, vajadzību, pretrunu izprašanu, savu emocionālo problēmu izprašanu un rakstura stiprās puses apzināšanos. Pašu lielāko palīdzību viens otram mēs sniedzam tad, kad patiesi ieklausāmies un izrādām cieņu, uzmanību un ticību katra cilvēka spējām, un esot līdzās patiesības meklēšanas procesā.

Nodarbības vada Ineta Kona – transpersonālās psiholoģijas asociācijas ekspresīvās mākslas terapijas konsultante, pedagoģijas un psiholoģijas maģistre.

Individuālo nodarbību ilgums 60 vai 90 minūtes, maksa no 35 – 50 eiro, un grupas nodarbības ar maksu robežās no 12 – 20 eiro no dalībnieka, atkarībā no nodarbības ilguma un tēmas.

Nodarbības notiek Piņķos un Sebru ciema Jumīšos, iepriekš piesakoties pa  t.el. 29996711, vai rakstot uz e-pastu: i.kona@inbox.lv